רשות הספריות - The Library Authority

Frank Sinatra Building,
Mt Scopus,
Jerusalem, 91905
Phone: 972-2-5882817
FAX: 972-2-5880066